Referenser

 

CRC AB utför mättekniska kontroller vid de flesta läkemedelsföretag i Sverige.

Exempel på våra uppdragsgivare är:

  • Läkemedelsindustrin
  • Biokemiindustrin
  • Institutioner, laboratorier
  • Sjukhus
  • Naturläkemedelsindustrin
  • Underleverantörer till läkemedelsindustrin