Våra tjänster

Vi erbjuder våra kunder följande tjänster:

 • Framtagande av kunders rutiner/metoder / SOP
 • Förfrågningsunderlag
 • Förstudier
 • Valideringsprogram IQ-OQ
 • Validering av luftbehandlingsanläggning
 • Validering av renrumslokaler och renluftsenheter
 • Validering av tunnelugnar och hetluftskåp
 • Rökvisualiseringar
 • Partikelmätningar
 • Löpande rekvalificeringar
 • Kontroll av skyddsventilation
 • Kontroll av operationstak                 
 • Mikrobiologiska kontroller (i samarbete med annat företag)                
 • Speciella partikel- och mikrobiologiska mätningar av tryckluft
 • Inköp av HEPA-filter
 • Avhjälpande åtgärder

 

Integritettstest av HEPA-filter i takdon