Validering

Dokumentation och kontroll av renrum

 • Förstudier och framtagande av valideringsprogram
 • Kontroll av ritningar
 • Hygienisk design
 • Läckagetest av HEPA-filter i takdon/filterboxar
 • Differenstryck mellan lokaler
 • Kalibrering/kontroll av differenstrycksmätare
 • Luftriktningar
 • Luftomsättningar
 • Recoverytester (återhämtningstest av luftburna partiklar)
 • Klassificering av lokaler
 • Belysningsstyrka
 • Rökstudier
 • Ljudnivå
 • Lufttemperatur och relativ luftfuktighet

 

Säkerhetsbänkar och LAF-enheter
 • Dokumentation och kontroll av säkerhetsbänkar och LAF-enheter; IQ/OQ
 • Läckagetest av ingående HEPA-filter i säkerhetsbänkar och i LAF-enheter
 • Lufthastighet ifrån HEPA-filter i säkerhetsbänkar och i LAF-enheter
 • Lufthastighet in genom lucköppning i säkerhetsbänkar
 • Partikelmätning i säkerhetsbänkar och i LAF-enheter
 • Induktionstest i säkerhetsbänkar och i LAF-enheter