Lufttomsättningsmätning

Mätning av antal luftomsättningar i lokaler utförs för att kontrollera om lokalerna uppfyller gällande krav.


Kontrollen utförs enligt krav i Byggforskningsrådet.

Flödesmätning tilluft via takdon