Kontroll av lufthastighet

Vi utför kontroll av lufthastigheter i LAF-enheter, mikrobiologiska säkerhetsbänkar och i övriga kritiska zoner.

Kontrollerna utförs enligt gällande krav för EN 12469, EU cGMP, ISO 14644 eller kundkrav.

 

 

Lufthastighetsmätning i säkerhetsbänkLufthastighetsmätning inflow