Kontroll av HEPA -filter

Vi utför läckagetester av HEPA-filter monterade i LAF-enheter, mikrobiologiska säkerhetsbänkar, 

takdon, filterboxar, isolatorer, torrsterilisatorer mm. 

Kontrollerna utförs enligt enligt ISO 14644-3.

   
   
Kontroll av avskiljningsgrad av HEPA-filter i filterbox  Täthetstest av HEPA-filter