Kontroll av ljudnivå

Vi utför kontroll av ljudnivåer i lokaler, mikrobiologiska säkerhetsbänkar och LAF-enheter.

Kontrollerna utförs enligt gällande krav enligt Arbetsmiljöverkets Författningssamling och EN 12469.