Partikelmätning

Vi utför partikelmätningar av luftburna partiklar i LAF-enheter, mikrobiologiska säkerhetsbänkar, lokaler, tryckluft mm.

Kontrollerna utförs enligt ISO 14644, EU cGMP, ISO 8573 eller kundkrav.

Partikelmätning i LAF Partikelmätning i lokal
Partikelmätning tryckluft