Recoverytest (återhämtningstest av luftburna partiklar)

 

Återhämtningstester utförs för att kontrollera att luften i lokalen upprenas inom gällande krav enligt ISO 14644 eller kundkrav.

Partikelgenerering vid recoverytest  Partikelmätning av antal luftburna partiklar vid recoverytest