Rökvisualisering


Luftvisualisering med rök i LAF-skyddade zoner skall påvisa laminära luftrörelser. 
I klassade lokaler skall inte finnas områden med stillastående luft eller sämre omblandning. 

Dokumentering sker med skisser, videodokumentering eller fotografering.

 

Rökvisualisering under LAF-område