Kontroll av luftriktningar och differenstryck

Kontroll av luftriktningar och mätning av differenstryck utförs för att säkerställa att luften strömmar från högre till lägre klass.

Uppmätta differenstryck mellan lokaler skall uppfylla gällande krav enligt EU cGMP, ISO 14644 eller kundkrav.