Utbildning

Internutbildning avseende mätteknik kan erhållas:

Personal vid CRC AB är certifierade för "Professional level" enligt CTCB (Clean Room Testing Certification Board).
Interna kurser inom mätteknik kan erbjudas våra kunder vid behov.

 Mätinstrument