RådgivningCRC AB erbjuder rådgivning inom bl.a. följande områden:

 
  • Planering och utformning av klassade lokaler för läkemedelsindustrin, bioteknikföretag, sjukhus mm.
  • Inköp av utrustning för skyddsventilation, t.ex dragskåp, dragbänkar, punktutsug, LAF-enheter och mikrobiologiska säkerhetsbänkar mm.
  • Inköp av utrustning för t.ex tilluftsdon, frånluftsdon, tryckmätare, HEPA-filter mm.

 

 

CRC Clean Room Control AB