Kontroll av säkerhetsbänkar klass I, II och III

Vi utför kontroll av säkerhetsbänkar klass I, II och III enligt EN 12469 samt Vägledning: Riktlinjer och mätförfarande gällande Mikrobiologiska Säkerhetsbänkar.

Ingående tester är bland annat:

  • Kontroll av lufthastighet nedströms HEPA-filter
  • Kontroll av inloppshastighet i lucköppning
  • Kontroll av larmfunktioner
  • Läckagetest av samtliga ingående HEPA-filter
  • Kontroll av utvändigt läckage
  • Kontroll av dragavbrottsfunktion
  • Test av spärrverkan i lucköppning

Inloppshastighet mikrobiologisk säkerhetsbänk
Spärrverkan i mirkobiologisk säkerhetsbänk