Kontroll av dragbänkar

Kontroll av dragbänkar utförs enligt Arbetsmiljöverkets Författningssamling.

Kontroll av frånluftsflöde (l/s) per kvadratmeter perforerad arbetsyta och kontroll av larmfunktioner.   

Dragbänk