Kontroll av dragskåp

Kontroll av dragskåp utförs enligt Arbetsmiljöverkets Författningssamling.  

Kontroll av lufthastigheter i lucköppning och kontroll av larmfunktioner.

Kontroll av dragskåp