Samarbetspartners

 

CRC AB samarbetar med PharmaControl MQL där vi gemensamt kan erbjuda ett helhetskoncept för miljökontroller. 

PharmaControl MQL är ett mikrobiologiskt kontraktslaboratorium som utför mikrobiologiska analyser för läkemedels- och bioteknikindustrin. 
Logo Pharmacontrol