Välkommen!

CRC Clean Room Control AB

CRC AB är ett företag som är specialiserat på mättekniska tjänster inom renrum och skyddsventilation för läkemedelsföretag. bioteknikföretag, sjukhus, laboratorier mm. 

CRC AB har ett eget kvalitetssystem samt metodbeskrivningar för testförfarande.

Företaget är lokaliserat i Uppsala.  

bild bild bild bild